Sodexo
Fallstudie

Greenwich University

Sodexo
Greenwich University, London

Möjligheten

Sodexo hade kök med hög kapacitet och militär precision i verksamheten, men med mycket låg trafik under kvällar och helger.

Det fanns möjlighet att skapa betydande extra intäkter genom anläggningarna.

Peckwater Brands levererade en plug & play-lösning för flera koncept för att utnyttja kökets kapacitet fullt ut.

Resultat

Försäljningen ökade till 8 500 pund per vecka på bara sex veckor vid University of Greenwich. Verksamheten var så enkel och koncepten så populära att Sodexo bad att få ta med dem i sin verksamhet på plats och säljer nu över disk.

Se fler fallstudier